Azken enkantearen emaitza

Epe 3 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 17/11/2022
Mugaeguna 31/05/2025
Likidazio data 22/11/2022
Eskatutako nominal 3.323,56
Esleitutako nominal 1.400,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 243,91
Gutxieneko prezio 94,280
Interes-tasa marjinal 2,359
Ex-kupoi batez besteko prezio 94,299
Batez besteko erosprezio 94,299
Batez besteko interes-tasa 2,351
Marjinalari esleitua 111,53
1.go prezio ez-onartua 94,270
Prezio horretan eskaera-bolumen 462,50
Eskaera ez-konpetitiboak 511.77
Eskatutako efektiboa 3.132,35
Esleitutako efektiboa 1.320,15
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 229,96
Hainbanatze portzentai 24,24
Estaldura-ratio 2,37
Aureko marjinal-tasa 2,679