Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 15/09/2022
Mugaeguna 31/01/2027
Likidazio data 20/09/2022
Eskatutako nominal 3.824,94
Esleitutako nominal 2.064,92
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 90,770
Interes-tasa marjinal 2,242
Ex-kupoi batez besteko prezio 90,824
Batez besteko erosprezio 90,824
Batez besteko interes-tasa 2,228
Marjinalari esleitua 250,00
1.go prezio ez-onartua 90,760
Prezio horretan eskaera-bolumen 625,00
Eskaera ez-konpetitiboak 3,74
Eskatutako efektiboa 3.470,62
Esleitutako efektiboa 1.875,08
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,85
Aureko marjinal-tasa 1,780