Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 01/09/2022
Mugaeguna 31/05/2025
Likidazio data 06/09/2022
Eskatutako nominal 3.301,98
Esleitutako nominal 1.700,98
Esleitutako nominal (2. Txanda) 334,00
Gutxieneko prezio 95,190
Interes-tasa marjinal 1,817
Ex-kupoi batez besteko prezio 95,212
Batez besteko erosprezio 95,212
Batez besteko interes-tasa 1,808
Marjinalari esleitua 713,00
1.go prezio ez-onartua 95,180
Prezio horretan eskaera-bolumen 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak 1,76
Eskatutako efektiboa 3.141,07
Esleitutako efektiboa 1.619,37
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 317,93
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,94
Aureko marjinal-tasa 1,437