Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio O 0,80% (7A)
Enkante-eguna 04/08/2022
Mugaeguna 30/07/2029
Likidazio data 09/08/2022
Eskatutako nominal 2.800,14
Esleitutako nominal 1.755,14
Esleitutako nominal (2. Txanda) 373,11
Gutxieneko prezio 94,990
Interes-tasa marjinal 1,564
Ex-kupoi batez besteko prezio 95,063
Batez besteko erosprezio 95,083
Batez besteko interes-tasa 1,552
Marjinalari esleitua 285,00
1.go prezio ez-onartua 94,980
Prezio horretan eskaera-bolumen 275,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,14
Eskatutako efektiboa 2.659,65
Esleitutako efektiboa 1.668,45
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 354,49
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,60
Aureko marjinal-tasa 1,930