Azken enkantearen emaitza

Epe 5 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 21/07/2022
Mugaeguna 31/01/2027
Likidazio data 26/07/2022
Eskatutako nominal 2.685,24
Esleitutako nominal 1.535,01
Esleitutako nominal (2. Txanda) 324,70
Gutxieneko prezio 92,330
Interes-tasa marjinal 1,780
Ex-kupoi batez besteko prezio 92,438
Batez besteko erosprezio 92,438
Batez besteko interes-tasa 1,754
Marjinalari esleitua 25,00
1.go prezio ez-onartua 92,320
Prezio horretan eskaera-bolumen 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak 3.01
Eskatutako efektiboa 2.478,17
Esleitutako efektiboa 1.418,48
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 299,79
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,75
Aureko marjinal-tasa 2,367