Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 21/07/2022
Mugaeguna 31/05/2025
Likidazio data 26/07/2022
Eskatutako nominal 2.175,90
Esleitutako nominal 1.130,86
Esleitutako nominal (2. Txanda) 233,02
Gutxieneko prezio 96,010
Interes-tasa marjinal 1,437
Ex-kupoi batez besteko prezio 96,069
Batez besteko erosprezio 96,069
Batez besteko interes-tasa 1,416
Marjinalari esleitua 15,00
1.go prezio ez-onartua 96,000
Prezio horretan eskaera-bolumen 125,03
Eskaera ez-konpetitiboak 0,86
Eskatutako efektiboa 2.087,42
Esleitutako efektiboa 1.086,23
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 223,73
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,92
Aureko marjinal-tasa 1,043