Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio O 0,80% (7 A)
Enkante-eguna 17/09/2020
Mugaeguna 30/07/2027
Likidazio data 22/09/2020
Eskatutako nominal 3.210,07
Esleitutako nominal 935,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 39,14
Gutxieneko prezio 105,720
Interes-tasa marjinal -0,033
Ex-kupoi batez besteko prezio 105,765
Batez besteko erosprezio 105,885
Batez besteko interes-tasa -0,040
Marjinalari esleitua 50,00
1.go prezio ez-onartua 105,710
Prezio horretan eskaera-bolumen 130,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,07)
Eskatutako efektiboa 3.394,74
Esleitutako efektiboa 989,93
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 41,43
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 3,43
Aureko marjinal-tasa -0,001