Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio O 0,80% (7A)
Enkante-eguna 06/08/2020
Mugaeguna 30/07/2027
Likidazio data 11/08/2020
Eskatutako nominal 2.424,25
Esleitutako nominal 1.979,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 406,26
Gutxieneko prezio 105,580
Interes-tasa marjinal -0,001
Ex-kupoi batez besteko prezio 105,726
Batez besteko erosprezio 105,756
Batez besteko interes-tasa -0,021
Marjinalari esleitua 165,00
1.go prezio ez-onartua 105,570
Prezio horretan eskaera-bolumen 15,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,25)
Eskatutako efektiboa 2.561,20
Esleitutako efektiboa 2.092,12
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 429,05
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,22
Aureko marjinal-tasa 0,157