Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio O 0,80% (7 A)
Enkante-eguna 02/07/2020
Mugaeguna 30/07/2027
Likidazio data 07/07/2020
Eskatutako nominal 2.805,24
Esleitutako nominal 1.780,24
Esleitutako nominal (2. Txanda) 381.18
Gutxieneko prezio 104,510
Interes-tasa marjinal 0,157
Ex-kupoi batez besteko prezio 104,595
Batez besteko erosprezio 104,805
Batez besteko interes-tasa 0,146
Marjinalari esleitua 175,00
1.go prezio ez-onartua 104,500
Prezio horretan eskaera-bolumen 10,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,24
Eskatutako efektiboa 2.936,83
Esleitutako efektiboa 1.865,19
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 399.17
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,58
Aureko marjinal-tasa 0,633