Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 21/05/2020
Mugaeguna 31/01/2025
Likidazio data 26/05/2020
Eskatutako nominal 3.186,09
Esleitutako nominal 1.746,09
Esleitutako nominal (2. Txanda) 368,42
Gutxieneko prezio 99,670
Interes-tasa marjinal 0,070
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,748
Batez besteko erosprezio 99,748
Batez besteko interes-tasa 0,053
Marjinalari esleitua 200,00
1.go prezio ez-onartua 99,660
Prezio horretan eskaera-bolumen 55,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,09
Eskatutako efektiboa 3.173,21
Esleitutako efektiboa 1.741,29
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 367,20
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,82
Aureko marjinal-tasa 0,283