Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio O 0,80% (7 A)
Enkante-eguna 07/05/2020
Mugaeguna 30/07/2027
Likidazio data 12/05/2020
Eskatutako nominal 2.555,19
Esleitutako nominal 1.800,19
Esleitutako nominal (2. Txanda) 396,56
Gutxieneko prezio 101,170
Interes-tasa marjinal 0,633
Ex-kupoi batez besteko prezio 101,262
Batez besteko erosprezio 101,352
Batez besteko interes-tasa 0,620
Marjinalari esleitua 100,00
1.go prezio ez-onartua 101,160
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,19
Eskatutako efektiboa 2.585,40
Esleitutako efektiboa 1.824,15
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 401,56
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,42
Aureko marjinal-tasa 0,842