Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 07/05/2020
Mugaeguna 31/01/2025
Likidazio data 12/05/2020
Eskatutako nominal 2.725,23
Esleitutako nominal 1.485,20
Esleitutako nominal (2. Txanda) 310,32
Gutxieneko prezio 98,670
Interes-tasa marjinal 0,283
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,806
Batez besteko erosprezio 98,806
Batez besteko interes-tasa 0,254
Marjinalari esleitua 100,00
1.go prezio ez-onartua 98,660
Prezio horretan eskaera-bolumen 35,00
Eskaera ez-konpetitiboak 330,20
Eskatutako efektiboa 2.686,90
Esleitutako efektiboa 1.466,67
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 306,19
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,83
Aureko marjinal-tasa 0,419