Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 07/05/2020
Mugaeguna 30/04/2023
Likidazio data 12/05/2020
Eskatutako nominal 3.876,04
Esleitutako nominal 1.396,04
Esleitutako nominal (2. Txanda) 306,03
Gutxieneko prezio 99,850
Interes-tasa marjinal 0,050
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,892
Batez besteko erosprezio 99,892
Batez besteko interes-tasa 0,036
Marjinalari esleitua 300,00
1.go prezio ez-onartua 99,840
Prezio horretan eskaera-bolumen 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,04
Eskatutako efektiboa 3.867,01
Esleitutako efektiboa 1.394,26
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 305,57
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,78
Aureko marjinal-tasa 0,282