Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 16/04/2020
Mugaeguna 31/01/2025
Likidazio data 21/04/2020
Eskatutako nominal 2.803,07
Esleitutako nominal 1.193,07
Esleitutako nominal (2. Txanda) 141,14
Gutxieneko prezio 98,020
Interes-tasa marjinal 0,419
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,058
Batez besteko erosprezio 98,058
Batez besteko interes-tasa 0,411
Marjinalari esleitua 650,00
1.go prezio ez-onartua 98,010
Prezio horretan eskaera-bolumen 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,06
Eskatutako efektiboa 2.743,51
Esleitutako efektiboa 1.169,65
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 138,35
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,35
Aureko marjinal-tasa 0,276