Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 16/04/2020
Mugaeguna 30/04/2023
Likidazio data 21/04/2020
Eskatutako nominal 4.594,00
Esleitutako nominal 1.968,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 433,66
Gutxieneko prezio 99,150
Interes-tasa marjinal 0,282
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,196
Batez besteko erosprezio 99,196
Batez besteko interes-tasa 0,266
Marjinalari esleitua 445,00
1.go prezio ez-onartua 99,140
Prezio horretan eskaera-bolumen 175,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,00
Eskatutako efektiboa 4.549,95
Esleitutako efektiboa 1.951,88
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 429,98
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,33
Aureko marjinal-tasa 0,107