Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 5 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 02/04/2020
Mugaeguna 31/01/2025
Likidazio data 07/04/2020
Eskatutako nominal 2.726,11
Esleitutako nominal 1.149,11
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 98,680
Interes-tasa marjinal 0,276
Ex-kupoi batez besteko prezio 98,857
Batez besteko erosprezio 98,857
Batez besteko interes-tasa 0,238
Marjinalari esleitua 50,00
1.go prezio ez-onartua 98,650
Prezio horretan eskaera-bolumen 50,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0,11
Eskatutako efektiboa 2.685,89
Esleitutako efektiboa 1.135,36
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,37
Aureko marjinal-tasa -0,243