Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 02/04/2020
Mugaeguna 30/04/2023
Likidazio data 07/04/2020
Eskatutako nominal 3.689,00
Esleitutako nominal 2.339,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 325,01
Gutxieneko prezio 99,670
Interes-tasa marjinal 0,107
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,782
Batez besteko erosprezio 99,782
Batez besteko interes-tasa 0,071
Marjinalari esleitua 125,00
1.go prezio ez-onartua 99,660
Prezio horretan eskaera-bolumen 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak -
Eskatutako efektiboa 3.675,86
Esleitutako efektiboa 2.332,85
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 323,94
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 1,58
Aureko marjinal-tasa 0,077