Resultado de últimas subastas

Bonos del Estado

(Zenbatekoa milioi eurotan)
Epe 3 URTE
Informazio B 0,00%
Enkante-eguna 19/03/2020
Mugaeguna 30/04/2023
Likidazio data 24/03/2020
Eskatutako nominal 3.310,00
Esleitutako nominal 1.299,00
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00
Gutxieneko prezio 99,760
Interes-tasa marjinal 0,077
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,925
Batez besteko erosprezio 99,925
Batez besteko interes-tasa 0,024
Marjinalari esleitua 200,00
1.go prezio ez-onartua 99,750
Prezio horretan eskaera-bolumen 110,00
Eskaera ez-konpetitiboak -
Eskatutako efektiboa 3.295,21
Esleitutako efektiboa 1.297,30
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00
Hainbanatze portzentai -
Estaldura-ratio 2,55
Aureko marjinal-tasa -0,397