Azken enkantearen emaitza

Bonos y Obligaciones indexados

(Zenbatekoa milioi eurotan)

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 0,65% (VR 4a 4m) O€i 0,70% (VR 10a) O€i 0,70%
Enkante-eguna 03/08/2023 07/12/2023 01/06/2023
Mugaeguna 30/11/2027 30/11/2033 30/11/2033
Likidazio data 08/08/2023 12/12/2023 06/06/2023
Eskatutako nominal 1.058,21 890,20 924,25
Esleitutako nominal 535,20 505,20 514,21
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 97,89 [1] 96,19
Gutxieneko prezio 99,030 95,210 95,660
Interes-tasa marjinal 0,879 1,213 1,141
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,083 95,337 95,753
Batez besteko erosprezio 121,663 115,988 115,054
Batez besteko interes-tasa 0,866 1,199 1,131
Marjinalari esleitua 89,00 10,00 59,00
1.go prezio ez-onartua 99,020 95,200 95,650
Prezio horretan eskaera-bolumen 35,00 65,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.20 5.20 0.21
Eskatutako efektiboa 1.285,33 1.030,18 1.061,08
Esleitutako efektiboa 651,02 585,79 591,47
Esleitutako nominal (2. Txanda) 119,03 [1] 110,56
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 1,98 1,76 1,80
Aureko marjinal-tasa 1,111 1,550 1,065