Azken enkantearen emaitza

Bonos y Obligaciones indexados

(Zenbatekoa milioi eurotan)

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 0,65% (VR 3a 11m) O€i 0,70% (VR 9a 7m) O€i 2,05%
Enkante-eguna 04/01/2024 09/05/2024 04/04/2024
Mugaeguna 30/11/2027 30/11/2033 30/11/2039
Likidazio data 09/01/2024 14/05/2024 09/04/2024
Eskatutako nominal 1.564,20 1.240,18 1.021,54
Esleitutako nominal 599,20 470,18 505,54
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00
Gutxieneko prezio 99,290 96,840 110,020
Interes-tasa marjinal 0,836 1,049 1,335
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,311 96,904 110,122
Batez besteko erosprezio 122,574 118,455 114,969
Batez besteko interes-tasa 0,830 1,042 1,329
Marjinalari esleitua 200,00 50,00 40,00
1.go prezio ez-onartua 99,280 96,830 110,000
Prezio horretan eskaera-bolumen 235,00 105,00 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.20 0.18 0.04
Eskatutako efektiboa 1.914,82 1.465,51 1.170,98
Esleitutako efektiboa 734,38 556,84 581,04
Esleitutako nominal (2. Txanda) 0,00 0,00 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,61 2,64 2,02
Aureko marjinal-tasa 0,879 1,213 1,385