Resultado de últimas subastas

Bonos y Obligaciones indexados

(Zenbatekoa milioi eurotan)
5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio B €i 0,15% O€i 1,00% (VR 7a 10m) O€i 0,70%
Enkante-eguna 05/11/2020 02/02/2023 12/01/2023
Mugaeguna 30/11/2023 30/11/2030 30/11/2033
Likidazio data 10/11/2020 07/02/2023 17/01/2023
Eskatutako nominal 1.115,91 1.080,39 1.064,31
Esleitutako nominal 470,00 505,38 507,30
Esleitutako nominal (2. Txanda) 64,95 [1] 0,00
Gutxieneko prezio 103,520 100,850 96,600
Interes-tasa marjinal -0,978 0,886 1,032
Ex-kupoi batez besteko prezio 103,572 100,919 96,738
Batez besteko erosprezio 106,204 121,534 114,593
Batez besteko interes-tasa -0,995 0,876 1,018
Marjinalari esleitua 60,00 70,00 20,00
1.go prezio ez-onartua 103,510 100,830 96,590
Prezio horretan eskaera-bolumen 35,00 25,00 75,00
Eskaera ez-konpetitiboak No aceptadas (0,91) 0,36 0,30
Eskatutako efektiboa 1.182,40 1.309,32 1.214,83
Esleitutako efektiboa 499,08 614,06 581,13
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 68,94 [1] 0,00
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,37 2,14 2,10
Aureko marjinal-tasa -0,546 0,601 0,616