Azken enkantearen emaitza

Bonos y Obligaciones indexados

(Zenbatekoa milioi eurotan)

5 URTE 10 URTE 15 URTE
Informazio O€i 0,65% (VR 4a 7m) O€i 1,00% (VR 7a 10m) O€i 0,70%
Enkante-eguna 04/05/2023 02/02/2023 01/06/2023
Mugaeguna 30/11/2027 30/11/2030 30/11/2033
Likidazio data 09/05/2023 07/02/2023 06/06/2023
Eskatutako nominal 1.124,26 1.080,39 924,25
Esleitutako nominal 559,26 505,38 514,21
Esleitutako efektiboa (2. Txanda) 92,80 106,331 [1]
Gutxieneko prezio 99,910 100,850 95,660
Interes-tasa marjinal 0,671 0,886 1,141
Ex-kupoi batez besteko prezio 99,992 100,919 95,753
Batez besteko erosprezio 120,906 121,534 115,054
Batez besteko interes-tasa 0,652 0,876 1,131
Marjinalari esleitua 10,00 70,00 59,00
1.go prezio ez-onartua 99,900 100,830 95,650
Prezio horretan eskaera-bolumen 35,00 25,00 25,00
Eskaera ez-konpetitiboak 0.26 0.36 0.21
Eskatutako efektiboa 1.356,97 1.309,32 1.061,08
Esleitutako efektiboa 676,06 614,06 591,47
Esleitutako nominal (2. Txanda) 112,11 129,140 [1]
Hainbanatze portzentai - - -
Estaldura-ratio 2,01 2,14 1,80
Aureko marjinal-tasa -0.945 0,601 1,065