Otra Normativa

 • 29/12/2020 - Resolución - Otra normativa
  2020ko abenduaren 30eko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2021eko lehenengo seihileko naturalean merkataritzako eragiketei aplikatuko zaien berandutza-interesaren legezko tasa argitara ematen den.
 • 23/12/2020 - Resolución - Otra normativa
  2020ko abenduaren 21eko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2021eko lehenengo hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 04/12/2020 - Resolución - Otra normativa
  2020ko abenduaren 4ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko abendua zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 13/11/2020 - Resolución - Otra normativa
  2020ko azaroaren 13ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 30/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  2020ko urriaren 30eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2020ko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 21/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2021ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 21/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako bost urterako Bonos del Estado sortuko dituzten, 2023ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 21/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2024ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 21/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2027ko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 21/10/2020 - Resolución - Otra normativa
  2020ko urriaren 21ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2030eko azaroaren 30ean iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.