Otra Normativa

 • 30/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko abenduaren 30eko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2022ko lehenengo seihileko naturalean merkataritzako eragiketei aplikatuko zaien berandutza-interesaren legezko tasa argitara ematen den.
 • 27/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko abenduaren 16ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2022ko lehenengo hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 09/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko abenduaren 9koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2021eko abendurako aurreikusitako Bonos y Obligaciones del Estado bigarren enkantea ezeztatzen duena.
 • 26/11/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko azaroaren 26koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko abenduan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 12/11/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko azaroaren 12koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 29/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko urriaren 29koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Obligaciones del Estado 2021eko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2048ko azaroaren 30eko, 2049ko azaroaren 30eko eta 2050eko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2033ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamabost urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2030eko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.
 • 27/10/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko urriaren 25ekoa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez kupoiaren ordainketari eta ematen duen kupoiari aplikatuko zaien indexazio-koefizientea zehazten den, inflazioari indexatutako hamar urterako Obligaciones del Estado sortuko dituzten, 2027ko azaroaren 30eko iraungiko dutenak, interes-aldi honetan zehar.