Otra Normativa

 • 28/03/2018 - Resolución - Otra normativa
  2018ko martxoaren 28ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko apirilean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 27/03/2018 - Resolución - Otra normativa
  2018ko martxoaren 23ko Ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera-rena, zeinaren bitartez 2018ko bigarren hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 09/03/2018 - Resolución - Otra normativa
  2018ko martxoaren 9ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko martxoan Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen xedatzen diren eta dagozkien enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 28/02/2018 - Resolución - Otra normativa
  2018ko otsailaren 27ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores-ek sortuko dituzten interesen tasari dagokionez, hurrengo interes-aldirako interes-tasa aldakorra xedatzen den, epemuga 2018ko maiatzaren 31 izanik.
 • 23/02/2018 - Resolución - Otra normativa
  2018ko otsailaren 23ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko martxoan Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen egitea xedatzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 22/02/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  EIC/167/2018 Agindua, otsailaren 21ekoa, zeinaren bitartez jaulkipen-emaitzak argitara ematen diren eta sindikazio-prozeduraren bidez 2018ko otsailean jaulkitako hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen diren.
 • 21/02/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  EIC/145/2018 Agindua, otsailaren 20koa, zeinaren bitartez sindikazio-prozeduraren bidez hogeita hamar urterako Obligaciones del Estado-en jaulkipena egitea xedatzen den.
 • 09/02/2018 - Resolución - Otra normativa
  2018ko otsailaren 9ko Ebazpena, Dirección General del Tesoro-rena, zeinaren bitartez 2018ko otsailean Bonos y Obligaciones del Estado-en hainbat jaulkipen egitea xedatzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 26/01/2018 - Resolución - Otra normativa
  2018ko urtarrilaren 26ko Ebazpena, Dirección General del Tesororena, zeinaren bitartez 2018ko otsailean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 24/01/2018 - Orden Ministerial - Otra normativa
  EIC/40/2018 Agindua, urtarrilaren 24koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta sindikazio-prozeduraren bitartez 2018ko urtarrilean jaulkiko diren hamar urterako Obligaciones del Estadoren ezaugarriak osatzen dituena.