Tesorok aldez aurretiko gordailua ematen du ezagutzera hurrengo eguneko enkanterako 15/09/2022

ISIN Erreferentzia Kupoia Mugaeguna Aurretiko gordailua
ES00000127G9 Obligaciones del Estado VR 3 años 1 mes 2,15% 31.10.2025 107%
ES0000012J15 Bonos del Estado a 5 años 0,00% 31.01.2027 96%
ES0000012F76 Obligaciones del Estado VR 7 años 7 meses 0,50% 30.04.2030 95%

    VR = Vida Residual.