Tesorok aldez aurretiko gordailua ematen du ezagutzera hurrengo eguneko enkanterako 07/12/2023

ISIN

Erreferentzia

Kupoia

Mugaeguna

Aurretiko gordailua

ES0000012F43Obligaciones del Estado V.R. 5 años y 11 meses

0,60%

31.10.2029

93%

ES0000012C12Obligaciones del Estado €i V.R. 10 años 

0,70%

30.11.2033

127%

ES0000012L60Obligaciones del Estado a 15 años

3,90%

30.07.2039

117%