Araudi

 • 26/11/1991 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  "Banco de España" Espainiako Bankuaren azaroaren 26ko 8/1991 zirkularra, Hirugarren batzuekin egiten diren gerorako eragiketei buruzkoa. Martxoaren 26ko 6/1993 zirkularrak eta azaroaren 21eko 7/1997zirkularrak aldatua.
 • 13/11/1991 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  "Banco de España" Espainiako Bankuaren azaroaren 13ko 6/1991 zirkularra, Idazpenetako Zor Publikoaren Merkatuko Erakunde Kudeatzaileei buruzkoa. Ondorengo zirkularrek aldatua: martxoaren 26ko 6/1993 zirkularra, irailaren 26ko 7/1994 zirkularra eta otsailaren 27ko 3/1996 zirkularra.
 • 05/07/1991 - Real Decreto - Prevención de blanqueo de capitales
  1080/1991 Errege Dekretua, uztailaren 5ekoa, zeinaren bitartez 17/1991 Legearen, maiatzaren 27koa, Zerga-neurri premiazkoena, 2 eta 3 artikuluek, 4. zenbakian, biltzen dituen herrialdeak edo lurraldeak zehazten diren, eta baita 31/1990 Legearen 62. artikuluan, abenduaren 27koa, 1991ko Estatuko Aurrekontu Orokorrena zehazten direnak ere.
 • 28/07/1988 - Ley - Deuda Pública, Normativa Básica
  Uztailaren 28ko 24/1988 Legea, Balore-merkatukoa. Azaroaren 16ko 37/1998 Legeak aldatua.
 • 24/06/1987 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  1987ko ekainaren 24ko Ebazpena, Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, Ebazpen horren bidez, 1987ko maiatzaren 19an Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Aginduko 8 eta 15 artikuluek xedatutakoa betetzen da, Estatuaren zorrerako kontuan idazteko sistema aplikatzeari buruz. Agindu hori Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiaren 1987ko uztailaren 9ko eta 1994ko martxoaren 22ko ebazpenek aldatu zuten.
 • 19/05/1987 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  "Banco de España" Espainiako Bankuaren maiatzaren 19ko 16/1987 zirkularra, Gordailu-erakundeei eta beste finantza-bitartekari batzuei buruzkoa. Otsailaren 24ko 5/1989 eta martxoaren 28ko 3/1990 zirkularrek aldatua.
 • 19/05/1987 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren 1987ko maiatzaren 19ko agindua, Apirilaren 3ko 505/1987 Errege Dekretua garatzen duena, eta Altxorraren eta Finantza Politikaren zuzendari nagusiari hainbat eskumen uzten dizkiona. Aipatutako dekretua 1987ko ekainaren 11ko, 1987ko ekainaren 31ko, 1989ko maiatzaren 26ko eta 1991ko urriaren 31ko Ministro Aginduek aldatu zuten.
 • 03/04/1987 - Real Decreto - Deuda Pública, Normativa Básica
  Apirilaren 3ko 505/1987 Errege Dekretua, Estatuaren zorrerako kontuan idazteko sistema sortzea xedatzen duena. Aipatutako dekretua ekainaren 21eko 1009/1991 Errege Dekretuak eta apirilaren 14ko 536/1997 Errege Dekretuak aldatu zuten.