Normativa Básica

 • 14/10/1998 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  1998ko urriaren 14ko Agindua, Idatzitako Estatuaren zorraren balore nominal unitarioak kentzen ditu eta balore kode bereko baloreek osatzen dituzten idatzitako Estatuaren zorraren edukitzeak saldo nominalen edukitze.
 • 21/11/1997 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  "Banco de España" Espainiako Bankuaren azaroaren 21eko 7/1997 Zirkularra, Estatuaren zorraren baloreen bereizketa- eta berreraikuntza-eragiketei buruzkoa, eta azaroaren 26ko 8/1991 zirkularraren aldaketa, hirugarren batzuekin egindako eperako eragiketei buruzkoa.
 • 19/06/1997 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  1997ko ekainaren 19ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, Printzipala eta Estatuaren zorraren balore-kupoiak bereizteko eragiketak eta horien berreraikuntza arautzen ditu, eta Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiari finantza- erakundeekin mailegu bereziak formatzeko baimena ematen dio.
 • 19/05/1995 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  1995eko maiatzaren 19ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, Kreditu-linea mugigarriak formalizatzea baimentzen du, “Letras del Tesoro” direlakoen jaulkipenaren bidez.
 • 26/11/1991 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  "Banco de España" Espainiako Bankuaren azaroaren 26ko 8/1991 zirkularra, Hirugarren batzuekin egiten diren gerorako eragiketei buruzkoa. Martxoaren 26ko 6/1993 zirkularrak eta azaroaren 21eko 7/1997zirkularrak aldatua.
 • 13/11/1991 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  "Banco de España" Espainiako Bankuaren azaroaren 13ko 6/1991 zirkularra, Idazpenetako Zor Publikoaren Merkatuko Erakunde Kudeatzaileei buruzkoa. Ondorengo zirkularrek aldatua: martxoaren 26ko 6/1993 zirkularra, irailaren 26ko 7/1994 zirkularra eta otsailaren 27ko 3/1996 zirkularra.
 • 28/07/1988 - Ley - Deuda Pública, Normativa Básica
  Uztailaren 28ko 24/1988 Legea, Balore-merkatukoa. Azaroaren 16ko 37/1998 Legeak aldatua.
 • 24/06/1987 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  1987ko ekainaren 24ko Ebazpena, Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, Ebazpen horren bidez, 1987ko maiatzaren 19an Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Aginduko 8 eta 15 artikuluek xedatutakoa betetzen da, Estatuaren zorrerako kontuan idazteko sistema aplikatzeari buruz. Agindu hori Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiaren 1987ko uztailaren 9ko eta 1994ko martxoaren 22ko ebazpenek aldatu zuten.
 • 19/05/1987 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  "Banco de España" Espainiako Bankuaren maiatzaren 19ko 16/1987 zirkularra, Gordailu-erakundeei eta beste finantza-bitartekari batzuei buruzkoa. Otsailaren 24ko 5/1989 eta martxoaren 28ko 3/1990 zirkularrek aldatua.
 • 19/05/1987 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren 1987ko maiatzaren 19ko agindua, Apirilaren 3ko 505/1987 Errege Dekretua garatzen duena, eta Altxorraren eta Finantza Politikaren zuzendari nagusiari hainbat eskumen uzten dizkiona. Aipatutako dekretua 1987ko ekainaren 11ko, 1987ko ekainaren 31ko, 1989ko maiatzaren 26ko eta 1991ko urriaren 31ko Ministro Aginduek aldatu zuten.