Normativa Básica

 • 17/03/2023 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  Corrección de errores de la Orden ETD/37/2023, de 17 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2023 y enero de 2024.
 • 19/01/2023 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  ETD/37/2023 Agindua, urtarrilaren 17koa,, pzeinaren bitartez 2023an zehar eta 2024ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den.
 • 20/01/2022 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  ETD/18/2022 Agindua, urtarrilaren 18koa, pzeinaren bitartez 2022ko zehar eta 2023ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den eta Ekintza Kolektiboko Klausula normalizatuak jasotzen dira.
 • 22/01/2021 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  ETD/27/2021 Agindua, urtarrilaren 15eko, pzeinaren bitartez 2021ko zehar eta 2022ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den.
 • 18/01/2020 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  ETD/9/2020 Agindua, urtarrilaren 16ko,, zeinaren bitartez 2020ko zehar eta 2021ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den.
 • 18/03/1999 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  1999ko martxoaren 18ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, "Banco de España" Espainiako Bankuko Idazpenen Bulego Nagusiaren eta Europar Batasunean egoitza duten baloreen konpentsazio- eta likidazio-sistemen artean, kontuko baloreak irekitzeko baldintzak zehazten ditu.
 • 04/03/1999 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  1999ko martxoaren 4ko ebazpena, Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, Espainiako Erreinuaren Zor Publikoaren Erakunde Negoziatzaile- izaera arautzen du. Zuzendaritza Nagusi horren beraren 2000ko apirilaren 10eko eta 2000ko urriaren 10eko ebazpenek aldatua da.
 • 11/02/1999 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiaren 1999ko otsailaren 11ko ebazpena, Espainiako Erreinuko Zor Publikoaren Merkatu-sortzaile izaera arautzen du. Zuzendaritza Nagusiaren honako ebazpenek aldatua da: 1999ko uztailaren 23koak, 2000ko apirilaren 10ekoak, 2000ko urriaren 10ekoak eta 2001eko uztailaren 31koak.
 • 10/02/1999 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  1999ko otsailaren 10eko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, Espainiako Erreinuko Zor Publikoaren Merkatu-sortzaile izaera arautzen du.
 • 23/12/1998 - Real Decreto - Deuda Pública, Normativa Básica
  Abenduaren 23ko 2813/1998 Errege Dekretua, Idazpenen Bulego Nagusian erregistratutako Estatuaren zorra eurotara berriz izendatzeko prozedura zehazten duena.