Normativa Básica

 • 22/01/2021 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  ETD/27/2021 Agindua, urtarrilaren 15eko, pzeinaren bitartez 2021ko zehar eta 2022ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den.
 • 18/01/2020 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  ETD/9/2020 Agindua, urtarrilaren 16ko,, zeinaren bitartez 2020ko zehar eta 2021ko urtarrilean Deuda del Estado sortzea xedatzen den.
 • 18/03/1999 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  1999ko martxoaren 18ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, "Banco de España" Espainiako Bankuko Idazpenen Bulego Nagusiaren eta Europar Batasunean egoitza duten baloreen konpentsazio- eta likidazio-sistemen artean, kontuko baloreak irekitzeko baldintzak zehazten ditu.
 • 04/03/1999 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  1999ko martxoaren 4ko ebazpena, Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiarena, Espainiako Erreinuaren Zor Publikoaren Erakunde Negoziatzaile- izaera arautzen du. Zuzendaritza Nagusi horren beraren 2000ko apirilaren 10eko eta 2000ko urriaren 10eko ebazpenek aldatua da.
 • 11/02/1999 - Resolución - Deuda Pública, Normativa Básica
  Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiaren 1999ko otsailaren 11ko ebazpena, Espainiako Erreinuko Zor Publikoaren Merkatu-sortzaile izaera arautzen du. Zuzendaritza Nagusiaren honako ebazpenek aldatua da: 1999ko uztailaren 23koak, 2000ko apirilaren 10ekoak, 2000ko urriaren 10ekoak eta 2001eko uztailaren 31koak.
 • 10/02/1999 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  1999ko otsailaren 10eko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, Espainiako Erreinuko Zor Publikoaren Merkatu-sortzaile izaera arautzen du.
 • 23/12/1998 - Real Decreto - Deuda Pública, Normativa Básica
  Abenduaren 23ko 2813/1998 Errege Dekretua, Idazpenen Bulego Nagusian erregistratutako Estatuaren zorra eurotara berriz izendatzeko prozedura zehazten duena.
 • 24/11/1998 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  1998ko azaroaren 24ko Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren Agindua, Finantza-trukeko eragiketak egiteko baimena ematen dio Altxorraren eta Finantza Politikaren Zuzendaritza Nagusiari.
 • 14/10/1998 - Orden Ministerial - Deuda Pública, Normativa Básica
  1998ko urriaren 14ko Agindua, Idatzitako Estatuaren zorraren balore nominal unitarioak kentzen ditu eta balore kode bereko baloreek osatzen dituzten idatzitako Estatuaren zorraren edukitzeak saldo nominalen edukitze.
 • 21/11/1997 - Circular - Deuda Pública, Normativa Básica
  "Banco de España" Espainiako Bankuaren azaroaren 21eko 7/1997 Zirkularra, Estatuaren zorraren baloreen bereizketa- eta berreraikuntza-eragiketei buruzkoa, eta azaroaren 26ko 8/1991 zirkularraren aldaketa, hirugarren batzuekin egindako eperako eragiketei buruzkoa.