Araudi

 • 20/01/2022 - Orden Ministerial - Normativa Básica
  Orden ETD/18/2022, de 18 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2022 y enero de 2023 y se recogen las Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas.
 • 14/01/2022 - Resolución - Otra normativa
  2022ko urtarrilaren 14ko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2022ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 13/01/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  ETD/6/2022 Agindua, urtarrilaren 12koa, jaulkipen-emaitzak argitara ematen dituena eta 2022ko urtarrilean sindikazio-prozeduraren bitartez jaulkitzen diren hamar urterako Obligaciones del Estado-en ezaugarriak osatzen dituena.
 • 12/01/2022 - Orden Ministerial - Otra normativa
  ETD/3/2022 Agindua, urtarrilaren 11koa, sindikazio-prozeduraren bitartez hamar urterako Obligaciones del Estadoren jaulkipena egitea erabakitzen duena.
 • 30/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko abenduaren 30eko ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez 2022ko urtarrilean Bonos y Obligaciones del Estadoren hainbat jaulkipen egitea erabakitzen den eta dagozkion enkanteetarako deialdiak egiten diren.
 • 30/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko abenduaren 30eko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2022ko lehenengo seihileko naturalean merkataritzako eragiketei aplikatuko zaien berandutza-interesaren legezko tasa argitara ematen den.
 • 27/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko abenduaren 16ko ebazpena, Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, zeinaren bitartez 2022ko lehenengo hiruhileko naturalean aplikatuko den urteko benetako interes-tasa argitara ematen den, hainbat finantza-aktibo zerga gisa sailkatze aldera.
 • 09/12/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko abenduaren 9koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 2021eko abendurako aurreikusitako Bonos y Obligaciones del Estado bigarren enkantea ezeztatzen duena.
 • 26/11/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko azaroaren 26koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko abenduan zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.
 • 12/11/2021 - Resolución - Otra normativa
  2021eko azaroaren 12koa ebazpena, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, zeinaren bitartez Bonos y Obligaciones del Estado 2021eko azaroa zenbait jaulkipenen xedapenak zehartzen diren, eta haiei dagozkien enkanteen deialdia egiten den.