Skip to main content

Bonos y Obligaciones del Estado-direlako Bereizgarrien zerga-ordainketa

Bereizgarri izaera duten “Bonos y Obligaciones del Estado” direlakoek eta bereizi ez direnek “Bonos y Obligaciones del Estado” direlakoen zerga-tratamendu berarekin ordaindu behar dituzte zergak Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan. (ikus "Bonos y Obligaciones del Estado" direlakoen zerga-ordainketa).