2012ko egitarauaren kontura Estatuaren Administrazio Orokorrak abalatzen dituen jaulkipenak

 2012ko egitarauaren kontura Estatuaren Administrazio Orokorrak abalatzen dituen jaulkipenak

(LABURPENA)
(14/03/2017)

 
(millones €)
IMPORTE TOTAL EMISIONES AVALADAS
41.235,00
IMPORTE AMORTIZADO
41.235,00
SALDO VIVO AVALADO
0,00