2008ko egitarauaren kontura Estatuaren Administrazio Orokorrak abalatzen dituen jaulkipenak

2008ko egitarauaren kontura Estatuaren Administrazio Orokorrak abalatzen dituen jaulkipenak

(LABURPENA)
(03/06/2014)

 
(millones €)
IMPORTE TOTAL EMISIONES AVALADAS
47.288.53
IMPORTE AMORTIZADO
47.288.53
SALDO VIVO AVALADO
0,00