VIDA RESIDUAL

Explicación termino
Temps que falta, en un moment donat, fins a la data d'amortització d'un actiu.