VALOR NOMINAL

Explicación termino
És un valor teòric que l'emissor estableix com a preu unitari de l'actiu, i que serveix principalment com a referència per al pagament de cupons. En el cas dels Bons i Obligacions de l'Estat, coincideix amb el valor de reemborsament.