Valor emès a descompte

Explicación termino
Valor de renda fixa emès per sota de la par, on la diferència entre el preu d'adquisició i el valor nominal al qual s'amortitza és una part o el total de la seva remuneració. En aquest últimcas es denomina bo “cupó zero” quan el seu venciment es mesura en anys.