Valor de reemborsament

Explicación termino
És l'import que rep el propietari d'un valor amb motiu del venciment d’aquest. En el cas dels Bons i Obligacions de l'Estat, aquest import es veu incrementat en un últim pagament de cupó, que es duu a terme en la mateixa data.