Transferències de valors

Explicación termino
Operacions que impliquen traspassos entre els comptes de valors dels titulars de comptes o entitats gestores. Estan originades per operacions de tercers: entre ells, quan tenen els seus saldos anotats en diferents gestores, o amb titulars de compte, gestores o no, diferents de l'entitat gestora en la qual el tercer manté els seus saldos de deute anotat. Si la transferència origina un sol traspàs de valors, es denomina a venciment, i si s’efectuen dues transferències de sentit contrari i del mateix valor nominal, en dos moments diferents del temps, es tracta d'una transferència amb ordre de retorn.