Trams (emissió per)

Explicación termino
Sistema d'emissió de valors en el qual un mateix valor –identificat per un codi de referència- es posa en circulació en ocasions successives. Així, els valors inicialment emesos són suplementats posteriorment amb uns altres de característiques iguals. L'objectiu fonamental és assolir un import total acumulat d'aquest valor que en faciliti la negociació.