Subhasta

Explicación termino
Procediment d'emissió utilitzat amb caràcter general pel Tresor. Els inversors presenten a l'emissor les seves peticions, que poden ser competitives (reflecteix els preus que estan disposats a pagar pels valors) o no competitives (no reflecteixen aquests preus). L'emissor decideix el preu mínim que accepta rebre, rebutjant totes les peticions a preus inferiors a aquest preu.