STRIPS

Explicación termino
Acrònim de Separate Trade of Registered Interest Principal Securities (STRIPS). Valors amb rendiment implícit procedents de la segregació d'un bo; poden ser de dos tipus: “estrip principal-només” (quan el seu valor nominal és el valor de reemborsament del bo originari), o “estrip cupó-només” (quan el seu valor nominal és l'import del cupó del bo originari).