Sindicació

Explicación termino
Procediment d'emissió creixentment utilitzat pels emissors sobirans, que consisteix que un grup d'entitats es compromet, a canvi d'una comissió de venda i assegurament, a col·locar una emissió de valors entre els inversors. A més de millorar la distribució del deute entre els inversors finals, aquesta tècnica d'emissió permet aconseguir ràpidament un saldo en circulació el suficientment elevat, la qual cosa redunda en una liquiditat més gran de la nova referència.