Segregació

Explicación termino
Operació per la que un bo es transforma en un conjunt de valors (un per cada pagament al qual la possessió del bo originari donava dret) negociables per separat; cadascun d'aquests valors (generalment coneguts com estrips) dóna dret a rebre un únic pagament (ja sigui pagament de cupó o devolució de principal) en el futur. En definitiva, d'un bo a 3 anys s'obtindrien 4 estrips, un per cupó i un altre pel principal.