Segon graó

Explicación termino
Àmbit de negociació del mercat de deute públic anotat al qual tenen accés tots els membres. Es tracta d'un mercat descentralitzat, en el qual es té coneixement de la contrapartida i on la intervenció d'un mediador no és obligatòria.