REPO

Explicación termino
(També conegut com “compravenda amb pacte de recompra”). Operació consistent en la compravenda d'un valor amb el compromís de desfer-la en una data posterior i a un preu determinat prèviament. Consisteix en un sol contracte. Així doncs, en una repo a data fixa l'actiu financer objecte de l'operació repo és transmès del venedor inicial al comprador inicial en la data de contractació per a, en la data de terme, ser transmès de nou, però al revés (del comprador inicial al venedor inicial). Si és una repo a la vista, la transmissió es produirà en qualsevol moment durant el període.