Rendiment implícit

Explicación termino
Diferència entre el preu de compra i el valor de reemborsament d'un títol, que es repen el moment de l'amortització del valor.