Rendibilitat

Explicación termino
És el benefici que genera, tant per rendiment explícit com implícit, la tinença de determinats valors.