Referència

Explicación termino
Conjunt de valors que, per tenir característiques idèntiques (bàsicament igual cupó, tractament fiscal, valor nominal i data de venciment), mantenen entre si una plena fungibilitat, encara que hagin estat emesos en diferents moments del temps.