Què cal fer per comprar Deute de l'Estat al Banc d'Espanya?

Respuesta


S'ha d'anar a qualsevol sucursal del Banc d'Espanya, amb cita prèvia, i aportar la documentació següent:

  • El NIF de tots els titulars del compte directe (original i còpia).
  • Les dades del compte d'abonament (compte en el qual voleu que el Banc d'Espanya us ingressi els interessos i l'amortització) .
  • Els diners que voleu invertir. El pagament es pot fer durant tot el període de subscripció mitjançant efectiu, xec bancari o conformat o transferència que es realitzarà a un compte de pagament habilitat per Banc d'Espanya a aquest efecte que s'indicarà en el moment de l'obertura del compte directe. tarda del dia anterior a la subhasta. A més, es pot pagar mitjançant xec sense conformar des del començament del termini de subscripció fins a tres dies hàbils abans de la subhasta. El nominal mínim que es pot invertir és de 1.000 euros, però els diners que cal desemborsar al Banc d'Espanya són el dipòsit previ que es fixi abans de la subhasta .


En el cas de les Letras, el dipòsit previ actualment és del 100%, és a dir, 1.000 euros per títol .

En el cas dels Bonos i les Obligaciones del Estado, el dipòsit previ el fixa el Banc d'Espanya amb caràcter general el divendres abans del dia de la subhasta, i s'ha de tenir en compte a l'hora de fer el pagament.

Sección
Deuda Pública