Què cal fer per comprar Deute de l'Estat al web www.tesoro.es?

Respuesta

En el cas d'operar a través del web tesoro.es, cal disposar del certificat digital (classe: 2CA) o el DNIe .

Si teniu com a certificat el DNI electrònic, entreu a www.tesoro.esi seguiu els passos següents:

  • Heu d'anar al web del Tesoro, www.tesoro.es
  • Al menú de la part superior de la pàgina principal del Tesoro heu de clicar a Servei de Compra i Venda de Valors
  • A la pàgina que s'obre, heu d'anar a la part inferior i fer clic a la pestanya que us indica, "Accedir a l'aplicació"quot;.
  • A la part inferior de la pàgina següent premeu sobre l'opció :
    • Enllaç al Servei de Compravenda .

 https://www.tesoropublico.gob.es/es/servicios/compra-y-venta-de-valores

Per a més informació podeu consultar com comprar Valors del Tesoro a través d'Internet visitant el nostre vídeo de demostració:https://elijo.tesoro.es/invertir_como_comprar.

Sección
Deuda Pública