Preguntas frecuentes

Quan s'ha de declarar?

El model s'ha de presentar, en tot cas, abans de fer el moviment.

Què s'ha de declarar?

S'han de declarar els moviments d'efectiu, xecs bancaris al portador o de qualsevol altre mitjà físic, que siguin moviments d'entrada i sortida del territori nacional per un import igual o superior de DEU MIL EUROS (10.000 €) o l'equivalent en moneda estrangera. També hi ha l'obligació de declarar els moviments d'efectiu fets a l'interior d'Espanya per un import igual o superior a CENT MIL EUROS (100.000 €) o l'equivalent en moneda estrangera.

Quantitats que requereixen declaració

Per als moviments d'entrada o de sortida d'Espanya de quantitats iguals o superiors a DEU MIL EUROS (10.000 €).

Per als moviments fets a l'interior d'Espanya de quantitats iguals o superiors a CENT MIL EUROS (100.000 €).

Qui té l'obligació de declarar?

Està obligada a la presentar la declaració la persona física que transporti els fons, independentment que actuï per compte propi o de tercer