Skip to main content

Alta o baixa de comptes

Si és el primer cop que heu de rebre pagaments del Tesoro i encara no heu comunicat cap compte bancari, teniu dues opcions:

1. Designació telemàtica

Si la persona beneficiària és una persona física, pot accedir a aquests serveis:

  • Amb el certificat electrònic de persona física, actuant en nom propi.

En el cas de les empreses, disposaran de les següents opcions de ccés al servico:

  • Amb el certificat electrònic de representant

Les empreses en concurs de creditors han de designar compte bancari telemàticament a través del seu administrador concursal.


2. Designació en paper Cal que seguiu els passos següents:

  1. Empleneu, imprimiu i signeu el Model de designació de compte bancari i comunicació de la baixa de dades bancàries.
  2. Justifiqueu la titularitat del compte bancari mitjançant el segell (en el model mateix) de l’entitat bancària on tingueu obert el compte.

No obstant això, si sou una persona física, podeu substituir el segell de l’entitat bancària per una fotocòpia de la vostra llibreta d’estalvis o l’original o una fotocòpia d’un document bancari que acrediti la vostra titularitat.

Presenteu el model ORIGINAL emplenat, sense esborraments ni esmenes.

La presentació del model original es pot fer per qualsevol de les vies enumerades en la pregunta 4 de la secció Preguntes freqüents.

Podeu designar un màxim de tres comptes bancaris on vulgueu rebre pagaments del Tesoro, indicant per a cada un d’ells un ordinal (en el cas de la designació telemàtica) o emplenant un Model de designació de compte bancari i comunicació de la baixa de les dades bancàries (en el cas de la presentació en paper).

Igualment, podeu donar de baixa qualsevol dels comptes bancaris que hàgiu designat prèviament per via telemàtica.