Operació a termini

Explicación termino
Per al cas del mercat espanyol de deute públic es tracta d'una operació simple en la qual la transmissió del valor s'efectua en alguna data posterior als cinc dies hàbils següents a la de contractació