Operació simple

Explicación termino
La constituïda per una sola compravenda. Pot ser tant al comptat com a termini.